...altyd nijsgjirrich!

Oproep vrijwilligers 4 mei comité Trynwâlden

Op dit moment wordt de 4 mei herdenking in Oentsjerk en Gytsjerk georganiseerd door de Oecumenische werkgroep Trynwâlden (OWT). Er wordt dan een bijeenkomst gehouden in de Mariakerk te Oentsjerk, waarna er bloemen worden gelegd bij onder meer het graf van Klaas Rienewerf en daarna bij het graf van evacués in Gytsjerk.

Door vermindering van de bemensing van de OWT is het idee ontstaan om de 4 mei herdenking in de toekomst op een andere leest te schoeien. Het is de bedoeling om een 4 mei comité op te richten dat voortaan zelfstandig, eventueel in samenwerking met een aantal Dorpsbelangen in de Trynwâlden de 4 mei herdenking organiseert. Hierbij zal dan ook de op 27 januari 2022 geplaatste ‘stroffelstien’ in Gytsjerk worden betrokken.
Daarom een oproep voor vrijwilligers voor dit 4 mei comité. Taken zijn onder meer het voorbereiden van het programma en een aantal uitvoeringstaken bij de feitelijke herdenking. Dit kan nu al gelijk bij de komende herdenking, die nog wel onder de vlag van de OWT wordt georganiseerd.
Men kan zich aanmelden bij Henk Nijdam owtoentsjerk@gmail.com of tel. 058-2561620.