...altyd nijsgjirrich!

Burgemeester bezoekt Samuël

Naar aanleiding van het feest op Koningsdag bij Heemstra State wilde Burgemeester Gebben de inloopwinkel van Samuêl wel eens bekijken.

Een afspraak werd gemaakt en op woensdag 17 mei was het zover. Met eigen ogen werd tijdens een werkbezoek de werkwijze en het inloopcentrum bekeken. Met meer dan 45 vrijwilligers worden de ingebrachte spullen gesorteerd en verkocht in een krappe behuizing. De wens van de Stichting Vrienden van Samuël is dan ook een groter pand. Maar dat is moeilijk te vinden in de Trynwâlden.
De oprichters in 1974, familie van der Kooi, hebben zich ingezet voor een kindertehuis in Suriname maar intussen is het goede doel verbreed. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat acht kinderen in Oeganda onderwijs krijgen en is daar intussen ook een nieuwe eetzaal opgeleverd. Met de inzet van de vrijwilligers worden dus goede doelen gesteund. Ook wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van Marktplaats.nl, wat nu al 25% van de omzet oplevert!
De burgemeester was onder de indruk en kreeg bij het afscheid nog een boek van de voorzitter.