...altyd nijsgjirrich!

Luidklokken Pauluskerk weer in gebruik genomen

Maandagochtend werden met trompetgeschal (Folkert Hans Tolsma) de klokken van de Pauluskerk weer in gebruik genomen.

De ophanging van de klokken was in een vergevorderd stadium van verroesting en moest hersteld worden. Ook de klepels en de ophanging van de klepels zijn vervangen vanwege het nu vliegend luiden van de klokken. De klokken zijn van historische waarde. Ze zijn gegoten door G. Gregon in 1611 en door Petrus Overney in 1671 en hebben een resp. gewicht van 570 en 1010 kg. Verbazingwekkend dat men 400 jaar geleden klokken met een gewicht van meer dan een ton bovenin de toren kreeg…
Voorzitter van der Schaaf van de St. tot behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel vertelde over de restauratie, de heer Pompstra als adviseur over de klokken, de heer Kaastra over het luiden, de heer Vlasman over het geluid wat ‘fier draacht’ als een trilling van het heelal, Burgemeester Gebben sprak zijn dank uit namens de gemeente en de heer van der Ploeg riep namens de kerkelijke gemeente op om met elkaar zulke gebouwen te behouden. Met een druk op de knop en een toast werden de nieuwe klokken in beweging gezet. Met een kopje koffie met oranjekoek werd nog even nagepraat.

Op de Youtube video kunt u het nieuwe geluid horen.