...altyd nijsgjirrich!

Lees Bregebidler 131 hier op Trynwâlden.nl

Kijk nog eens even naar de foto's van het dorpsfeest.

De Bregebidler van juni 2023 kunt u hier lezen.

Eerder publiceerden wij de Bregebidler op Issuu. Hier zijn de voorwaarden gewijzigd en is er een betaald lidmaatschap benodigd. Gezien de financiele status kiezen we hier niet voor, maar plaatsen we de Bregebidler als PDF op Trynwalden.nl

We zijn blij met de tot nu toe ontvangen giften maar het is helaas nog niet genoeg om op dezelfde voet door te gaan met onze Doarpskrante!
Als ook u de Bregebidler een warm hart toedraagt kunt u gebruik maken van de QR-code of een bijdrage over maken op bankrekeningnummer: NL10RABO0135672805 t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk.

 

0 van 0