...altyd nijsgjirrich!

Jaarlijkse vergadering IJsclub Molenend

Afgelopen zaterdag (16/12) was in het sfeervolle Mounehoekje de jaarlijkse vergadering van de ijsclub van Mûnein. Het voltalige bestuur was mooi op tijd aanwezig en de voorzitter opende de vergadering rond 16.30 en heette het bestuur welkom. De club bestaat dit jaar 156 jaar en het eerste punt van de vergadering was de vraag hoe het jubileum jaar met het 160-jarig bestaan van de club ingekleed wordt. Verschillende ideeen rolden over de tafel en dit punt werd afgesloten met een hoofd vol plannen en dat ze er volgend jaar op terug gaan komen.

Hierna werden alle relatieve zaken behandeld met betrekking tot de plek waar ze normaal de ijsbaan hebben (op de Sânfeart) zoals riet, afwatering, waterpeil, verlichting enz. Grote vraag natuurlijk waar de koek en sopie tent moet komen te staan en dan wel of niet met Dokkumer koffie in het assortiment.
Van al dit praten en overleggen eerst een spraakwater ronde en even gesproken over koetjes en kalfjes maar de strenge voorzitter bracht hen met een paar krachtwoorden terug in de vergadering.
Volgende punt waren alle zaken die indirect in verband staan met het voortbestaan van het ijs en dus de ijsclub met de klimaatverandering in het achterhoofd. Zij hadden het dus over de CO2 in de lucht, de opwarming van de aarde, klimaattop in het verre oosten, terugdringen van het olie/gas verbruik, dit in combinatie met meer zonnepanelen plaatsen en natuurlijk de eerste en tweede ijstijd zonder CO2 uitstoot. Men was het niet geheel met elkaar eens en de argumenten vlogen over de tafel en er werd besloten om volgend jaar op dit punt terug te komen.
Tijd voor de gehaktbal.
Hierna een uitéénzetting van het vak schaatsen slijpen door Hans Dijkstra (tevens voorzitter). Dat is meer dan even de flex er overheen te halen. Na deze ronde en een diepere bewustwording van dit vak kon men terugkijken op een constructieve vergadering, ook al konden ze de indirecte wereldproblemen met betrekking tot hun ijsbaan helaas niet oplossen.
Tijd voor tweede ronde spraakwater en de voorzitter bedankte iedereen voor het komen, de argumenten, het meedenken en de inzet; op naar de volgende vergadering in 2024.
De zes bestuursleden van de ijsclub (Hans Dijkstra, Edze Wielinga, Henk Heida, Wiebrand Bouwkamp, Tjeerd Jager en Bob van der Wal) wensen iedereen gezellige feestdagen, een goed uiteinde en een spetterend 2024! Dat de schaatsen deze winter nog uit het vet kunnen als het even meezit.