...altyd nijsgjirrich!

In de Trynwâlden, nr. 91. Veel belangstelling bij expositie Ton Aartsen (nog 5 dagen)

De expositie van Ton Aartsen trekt veel publiek uit de Trynwâlden en Nederland en is nog vijf dagen te zien, 29 februari is de laatste dag.

Brede belangstelling
Weduwe Aukje Pluimgraaf heeft het beheer van de kunst van Ton Aartsen (Breda, 9.9.1950, Leeuwarden 8.3.2019) overgedragen aan de dochters Flore en Aagje. Na vijf jaar in opslag in het atelier van Ton, Nieuwe Oosterstraat 5, Leeuwarden is het voor het eerst weer te zien. Galerie Bloemrijk Vertrouwen is vanwege de grote belangstelling op afspraak ook buiten de reguliere openingstijden en dagen te bezoeken. Tijdens de expositie zijn enkele persoonlijke documenten toegevoegd, waaronder opgaven van de door Ton geleide foto-opleiding en een door hem geschreven gedicht, beiden ingebracht door inwoners van Ryptsjerk en Aldtsjerk.

Diversiteit
Velen halen tijdens hun bezoek aan de tentoonstelling herinneringen op aan Ton, de een doet dit als collega, de ander als vriend, weer anderen als zijn oud-leerlingen of verzamelaars van kunst waaronder van Ton Aartsen. Vaak wordt stil gestaan bij het fotografische werk waarop het Piter Jelles gymnasium in Leeuwarden onderwerp is, nu het Gemeentelijke gymnasium. De een kent het als opvallende architectuur, de ander als gymnasiast, ouder of docent. (Oud-)Leeuwarders herkennen meer locaties in en rond de Friese hoofdstad. Het werk waarin De Oldehove domineert en meerder stadse beelden zijn verwerkt wordt vaak herkend door mensen van buiten Friesland die Leeuwarden in 2018, het Cultureel hoofdstadjaar van Europa, hebben ontdekt.

INDO-invloed
Er komen ook bezoekers die hun eigen dubbele achtergrond herkennen in de kunst van Ton. Zijn vader is in Indonesië (Indië) is geboren en opgeroeid en zijn moeder in Nederland en. Ton gaf in zijn beeldende werk en muziek vorm aan zijn Indo en Nederlandse gevoelens zoals hij in zichzelf en binnen zijn familie heeft beleefd.  Hij voelde zich onderweg tussen twee werelden en de mensen in zijn werk zijn ook vaak onderweg. Daarnaast zijn er weken waarin juist de afwezigheid van mensen een rol speelt en werken van gecreëerde (Friese) cultuurlandschappen, waarin de menselijke ingrijpen is af te lezen aan bijvoorbeeld bomenrijen, rechte kavels, vaarten, hoogspanningskabels en stellages

GBV sinds 1989
Sinds de oprichting van GBV in 1989 zijn het Indo-gevoel, Indonesië en Indië, samen met het Nederlanderschap en Nederland, thema’s geweest in exposities, literaire bijeenkomsten, concerten, dans- en filmvoorstellingen. In hun kunst hebben Indo en andere kunstenaars met dubbele, drie- of viervoudige afkomst meerdere culturen omarmd. Hun afkomst was vaak een inspiratie, ook als die in hun leven spanning gaf. Net als Ton in zijn tentoonstelling en concert op door hem gebouwde instrumenten in 2017 in GBV en met zijn in 2024 getoonde kunstwerken, verbonden ze hun en ons multicultureel erfgoed op hun authentieke manier.

EXPOSITIE
Herinnering, Ton Aartsen 1 t/m 29.2.2024, GBV, Galerie Bloemrijk Vertrouwen,
Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk, donderdag t/m zaterdag 14:00-17:00 uur en daarbuiten op afspraak, 058-2561176, gbvexposities@gmail.com, GBV-artgallery.nl

FOTO’S:
1. Opening Ton Aartsen herinnering met gongslag door dochter, 04.02.2024, GBV, Aldtsjerk (foto Floriske Gerritsma).
2. Fotoportret Ton Aartsen (foto, collectie familie van de kunstenaar).
3. Vernissage in 2017 in GBV Aldtsjerk, Ton Aartsen bespeelt zijn zelfgebouwde didgerido, Didgbase-muziektheater met zijn filmloop en soundscapes, danser Charley (foto Gerhild van Rooij).

Trynwâldster Gerhild van Rooij uit Aldtsjerk