...altyd nijsgjirrich!

Nieuwsbrief vliegbasis Leeuwarden – 202402

Close Air Support en terugblik op Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Vliegers van de Koninklijke Luchtmacht ondersteunen van 12 tot en met 16 februari een oefening van collega’s van de Koninklijke Landmacht.

Boven militair oefengebied de Marnewaard wordt geoefend in het uitschakelen van doelen op de grond – Close Air Support.

Dit doen zij samen met grondtroepen van defensie – Joint Terminal Attack Controllers – die vanaf de grond aanwijzingen geven over de uit te schakelen locatie.

 

NATIONAAL PROGRAMMA RUIMTE VOOR DEFENSIE
Dinsdag 16 januari 2024 was er een digitale informatiebijeenkomst over Ruimte voor Defensie.

Tijdens deze bijeenkomst gaf Defensie uitleg bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of beste manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen.

Klik op onderstaande link om de gehele bijeenkomst terug te kijken.

Terugkijken digitale informatiebijeenkomst
0 van 0