19.30 uur Oentsjerk

BERICHT VAN DORPSBELANGEN OENTSJERK

Dorpsbelangen behartigen we samen. We willen u dan ook graag uitnodigen op onze jaarvergadering op 21 maart 2024.
We starten om 19.30 uur in Stania State. De eerste twee uur staan in het teken van actualiteiten waar uw inbreng zeer op prijs gesteld wordt. In bijgaande notulen kunt u lezen wat er vorig jaar in de jaarvergadering aan de orde is geweest. Als u thema’s heeft die u graag zou willen bespreken op onze vergadering dan kunt u dit de komende weken aan ons mailen.

Tijdens de ALV zullen we afscheid nemen van 3 bestuursleden, namelijk Sandra Buith, Niek Hagoort en Albert Schaafsma. Zij zijn respectievelijk 6 en 8 jaar actief geweest voor onze dorpsbelangen.

Wie van u neemt het stokje van hen over? Wij zijn op zoek naar een voorzitter, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Als we het bestuur niet kunnen aanvullen met 3 nieuwe leden komt de continuïteit van Dorpsbelangen in gevaar en zullen we andere vormen moeten onderzoeken. In onze statuten die we vorig jaar met elkaar hebben vastgesteld staat dat het bestuur uit minimaal 5 bestuursleden bestaat.

Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten!

Wij behartigen zo goed als mogelijk het algemeen belang van ons dorp als het gaat om burgerinitiatieven, voorzieningen, werkgelegenheid, cultuur, recreatie en toerisme, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. De dorpsvisie die we samen met inwoners uit alle buurten (jong en oud) hebben gemaakt is onze leidraad. Maandelijks bespreken we met elkaar de actualiteiten. We hebben nauwe contacten met de gemeente en participeren allemaal in een Trynwâlden brede werkgroep. Bijvoorbeeld over duurzaamheid, wonen, toekomst van de scholen of recreatie en toerisme.

Mogen wij u 21 maart verwelkomen? Stuur ons dan een mail om u aan te melden (in verband met de catering en de grootte van de zaal). Het laatste uur van de ALV is er ruimte voor ontmoeting met een hapje en een drankje (dit jaar iets uitgebreider dan vorig jaar).

Hartelijke groet,
Dagelijks bestuur Dorpsbelangen
Sandra Buith (voorzitter)
Niek Hagoord (penningmeester)
Ali-Jetske Hoogland (secretaris)
Gerben Mensink (algemeen lid)
Albert Schaafsma (algemeen lid)
Sjoukje vd Meulen (notulist)