...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de Vliegbasis 202403

Planning vliegbewegingen in maart 2024

  1. 11 – 22 maart   Red Flag
  2. 19 maart          Vliegbewegingen tussen 12.30 en 20.30 uur (helikopters in de avond)
  3. 25 – 29 maart   CAS-oefening Marnewaard
    Vliegers van de Koninklijke Luchtmacht ondersteunen van 25 tot en met 29 maart 2024 een oefening van collega’s van de Koninklijke Landmacht. Boven militair oefengebied de Marnewaard wordt geoefend in het uitschakelen van doelen op de grond – Close Air Support.
    Dit doen zij samen met grondtroepen van defensie – Joint Terminal Attack Controllers – die vanaf de grond aanwijzingen geven over de uit te schakelen locatie.