...altyd nijsgjirrich!

Algemene ledenvergadering DB Gytsjerk 24 april, nu met notulen en jaarverslag

Algemene ledenvergadering DB Gytsjerk

Het bestuur van dorpsbelang Gytsjerk nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
woensdag 24 april 2024, 19.30 uur in de bibliotheek, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.
Vanwege de beschikbare capaciteit aan zitplaatsen verzoeken wij u zich van te voren schriftelijk uiterlijk dinsdag 23 april a.s. aan te melden via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of door een briefje op het contactadres Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk (brievenbus aan de straat).

Meer informatie en agenda in onderstaande PDF.

Oproeping en agenda Notulen 2023 Jaarverslag