...altyd nijsgjirrich!

Spreek/borreluur CDA in Oentsjerk

Aanstaande vrijdagmiddag 5 april tussen 16 en 18 uur nodigen het bestuur en de fractie van het CDA Tytsjerksteradiel belangstellenden uit om met hen onder het genot van een hapje en drankje in it Wapen fan Fryslan in Oentsjerk van gedachten te wisselen over actuele zaken in de Trynwâlden en Tytsjerksteradiel. Dat kunnen vragen zijn, ideeen of opmerkingen over van alles wat er speelt. De uitnodiging geldt voor iedere belangstellende en dus niet alleen voor CDA-leden.

Hieronder een foto van een eerder bezoek aan Eastermar.

0 van 0