...altyd nijsgjirrich!

Voorjaars Ledenvergadering Dorpsbelang Aldtsjerk

18 april 2024

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk. Op 18 April 2024 om 20:00 uur  in café “Moarkswâl”. Inloop vanaf 19:45 uur.

Heeft iemand een suggestie voor de Doarpspriis 2024? Laat het ons voor 31 maart weten via dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com. Alvast dank!

Agenda

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Notulen algemene ledenvergadering (11 mei 2023)
 1. Verslagen 2023

            4a. Jaarverslag 2023

            4b. Financieel verslag 2023/ kascommissie 

 1. Uitleg park Klinze (Stichting Cultuur en Landschap)
 1. Bestuurszaken
 • Aftredend en niet herkiesbaar Marten Pietersma.
 • Het bestuur draagt voor: Nienke de Vries.
 • Vacant: Voorzitter, e.o.
 1. Lopende zaken:
 • Gedicht kunstwerk Gerhild van Rooij;
 • Maaibeleid strandje De Mar;
 • Gezamenlijke kerstverlichting? 

Pauze

 1. Dorpsondersteuner: Marianne Koetsier
 1. Uitreiking Doarpspriis 2024
 1. Aldtsjerk Foar(r)út

           Toelichting op het plan.

11.Rondvraag

12.Sluiting