11.30 -12.30 uur, tweede kerstdag Oentsjerk
TRYN’s KRYSTKUIER 2019 met puzzelprijsvraag
Op  2e KERSTDAG
Start:  11.30 uur tot 12:30 uur vanuit de Statenseal
Heemstra State, Frisia State 23, Oentsjerk
Startgeld 5 euro met gratis consumptie bij de finish
Vanaf ca.14:30 uur LIVE-MUZIEK met de BONIFACIUSBAND
Rond 17:30 uur Warm stamppotbuffet in het restaurant door Vera’s Catering Experience.