...altyd nijsgjirrich!

IDA BEDANKT!!!

Zondagochtend 4 oktober heeft Ds Ida Verburg afscheid van de Protestantse Gemeente Trynwâlden (PGT) genomen. Na 9 jaren deze gemeente gediend te hebben gaat zij met emeritaat.

In een kerkdienst, met minder dan 100 bezoekers wegens COVID19, kreeg zij veel lof toegezwaaid. De dominee, die in Aldtsjerk woonde en de leden van Aldtsjerk, Mûnein/Readtsjerk en Wyns onder haar ‘herderlijke’ hoede had, vertrekt naar Oldehove in de provincie Groningen. Volgens een spreker houdt zij dus van oud… Aldtsjerk-Oldehove. Omdat bij het afscheid geen handen geschud mochten worden werd er tijdens een afscheidsspeech na een bepaald woord steeds samen: ‘Ida bedankt’ gezegd. Hiermee namen de aanwezigen gezamenlijk afscheid!
Dominee Verburg noemde tijd in de Trynwâlden een leerzame en een mooie periode.

Zij kreeg veel afscheidscadeaus waaronder een drieluik met alle kerkgebouwen die onder deze kerkelijke gemeente vallen van de leden.

0 van 0