...altyd nijsgjirrich!

Ledenvergadering op 26 januari 2022

Zet alvast in uw agenda: 26 januari 2022 - Algemene Leden Vergadering - Dorpsbelang Aldtsjerk

Half januari ontvangen alle leden van Dorpsbelang Aldtsjerk (DBA) een mail met agenda en bijhorende informatie voor de Algemene Ledenvergadering op 26 januari a.s.

Tijdens deze vergadering staat algemene informatie vanuit DBA op de agenda én een update vanuit Aldtsjerk Foarut.

Hopelijk kunnen we deze vergadering in café Moarkswâl houden. Als de RIVM-maatregelen nog niet zijn gewijzigd tegen die tijd wordt het een Teams vergadering (via de computer).

Als uw e-mailadres nog niet bekend is bij DBA stuur dan een mailtje (met in het mailtje uw naam en adres) naar dorpsbelangaldtsjerk@hotmail.com

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met 1 van de DBA-bestuursleden: Marten Pietersma, René Bremer, Naomi de Haan, Joast de Boer of Hester van Delft.

Op naar een mooie jaarwisseling en een goed en gezond 2022!
Tot ziens op 26 januari :-)