...altyd nijsgjirrich!

Folkert-Hans in Heemstra

In het kader van Brentano Brengt Muziek kwam Folkert-Hans naar Oentsjerk.

Brentanosteun is een in 2019 opgericht fonds. Dit fonds verstrekt financiële bijdragen aan live muziek- en zangactiviteiten voor ouderen. Zij hebben Folkert-Hans ingehuurd en die wou natuurlijk ook naar de Trynwâlden. Hij is opgegroeid in Aldtsjerk en was voor de gasten een bekend persoon. Hij bracht meezingers maar ook klassiek… op de fiets. De cha-cha-cha werd zelfs nog gedanst! Zo werd een fijne muzikale morgen verzorgd voor de ouderen Bij Vera in Heemstra State en nam hij afscheid op de fiets met een staand applaus.