...altyd nijsgjirrich!

Lees Bregebidler 133 hier op Trynwâlden.nl

De Brêgebidler is weer uitgekomen

De Bregebidler van november 2023 kunt u hieronder in de PDF vinden.

Tot nummer 128 publiceerden wij de Bregebidler op Issuu. Hier zijn de voorwaarden gewijzigd en is er een betaald lidmaatschap benodigd. Gezien de financiële status kiezen we hier niet voor, maar plaatsen we de Bregebidler als PDF hier op Trynwalden.nl

We zijn blij met de tot nu toe ontvangen giften maar het is helaas nog niet genoeg om op dezelfde voet door te gaan met onze Doarpskrante!

Als u de Bregebidler een warm hart toedraagt kunt u gebruik maken van de QR-code of een bijdrage over maken op bankrekeningnummer: NL10RABO0135672805 t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk.

 

Brêgebidler november 2023
0 van 0